Address: No. 1, Yanshan Road, Yuecheng Town, Jiangyin City, Jiangsu Province, China
  P.C: 214404
  General manager: Ding Hongcai
  Mobile: +86 13906160752
  Tel: +86-0510-86982730
  Fax: +86-0510-86592296
  E-mail: jyycjn@163.com
  Website: www.ycjnchem.com
  Home >Contact Us
 Address: No. 1, Yanshan Road, Yuecheng Town, Jiangyin City, Jiangsu Province, China P.C: 214404
 Tel: +86-0510-86982730 , +86-15061562299
 Fax: +86-0510-86592296
 General manager: Ding Hongcai Mobile: +86 13906160752
 E-mail: jyycjn@163.com
 Website: www.ycjnchem.com
Address: No. 1, Yanshan Road, Yuecheng Town, Jiangyin City, Jiangsu Province, China P.C: 214404 Tel: :+86-0510-86982730  Fax: +86-0510-86592296